Условия за ползване

Условия за ползване Hanukeii

 

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия изрично уреждат отношенията между Indicom Europa 2015 sl (Дружество, което притежава търговската марка Hanukeii) със седалище в Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Мадрид и с CIF ESB87341327 и трети страни (наричани по-долу "Потребители"), които се регистрират като потребители и / или купуват продукти чрез онлайн магазина на сайта официален уебсайт на Hanukeii (http://www.hанукеи. С", наричан по-долу" Магазин ").

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1 Потребителят се съгласява като цяло да използва Магазина, да закупува Продуктите и да използва усърдно всяка от услугите на Магазина, в съответствие със закона, морала, обществения ред и разпоредбите на тези Общи условия, и вие също трябва да се въздържате от използването им по какъвто и да е начин, който може да възпрепятства, повреди или влоши нормалната работа и удоволствие от Магазина от Потребителите или който може да нарани или причини вреда на стоките и правата на Hanukeii, неговите доставчици, Потребители или изобщо на трета страна.

 

3. ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

3.1         Hanukeii си запазва правото да реши по всяко време Продуктите, които се предлагат на Потребителите чрез Магазина. По-специално, можете по всяко време да добавяте нови Продукти към предлаганите или включени в Магазина, като се разбира, че освен ако не е предвидено друго, такива нови Продукти ще се уреждат от разпоредбите на настоящите Общи условия. По същия начин тя си запазва правото да спре да предоставя или улеснява достъпа и използването по всяко време и без предварително уведомление за някой от различните класове Продукти, предлагани в Магазина.

 

3.2 Продуктите, включени в Магазина, ще съответстват по възможно най-надеждния начин, който технологията за уеб дисплей позволява на действително предлаганите Продукти. Характеристиките на Продуктите и техните цени се появяват в Магазина. Посочените в Магазина цени са в евро и не включват ДДС, освен ако не е посочено друго.

 

4. ПРОЦЕДУРА И ФОРМА НА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

4.1 В рамките на максимален период от двадесет и четири (24) часа, Hanukeii ще изпрати имейл до Потребителя, потвърждаващ покупката. Споменатият имейл ще присвои референтен код за покупка и ще детайлизира характеристиките на продукта, цената му, разходите за доставка и подробности за различните опции за извършване на плащането на продуктите на Hanukeii.

 

4.2 Потребителят, който закупи продукт чрез Магазина, трябва да извърши плащане чрез платежните системи, конкретно описани в Магазина.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Той ще архивира електронните документи, в които е формализиран договорът, изпращайки копие до Потребителя след извършване на покупката. Договорът ще бъде сключен на испански език.

 

4.4 Потвърждението на поръчката, изпратено от Hanukeii Той не е валиден като фактура, а само като доказателство за покупка. Фактурата, съответстваща на нея, ще бъде изпратена с Продукта.

 

5. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

5.1 Потребителят има право на отказ, чрез което той може да се свърже Hanukeii чрез имейл на следния адрес: contact @ hанукеи.com и се откажете от покупката в рамките на период, не по-дълъг от седем (7) работни дни, считано от получаването на Продукта. Продуктът трябва да бъде изпратен заедно с надлежно попълнения обратен лист и копие от надлежната бележка за доставка или фактура, надлежно попълнени, като преките разходи за връщане на Продукта се поемат от Потребителя-купувач. Споменатото връщане ще бъде извършено в съответствие с инструкциите, които Hanukeii Информирайте Потребителя в отговор на неговото уведомление за упражняване на отказ. Потребителят трябва да върне Продукта в рамките на максимум седем (7) дни от датата Hanukeii посочете формата на връщане.

 

5.2 Тегленето води до възстановяване на платената сума. За целта клиентът трябва да посочи на листа за връщане номера и притежателя на кредитната карта, към която Hanukeii Трябва да извършите плащането. Срокът за посоченото плащане ще бъде определен в закона.

 

5.3 Правото на отказ не може да бъде упражнено, когато Продуктът не е върнат в оригиналната му опаковка и когато Продуктът не е в перфектно състояние.

 

6. КЛИЕНТСКА УСЛУГА

6.1 За всеки инцидент, иск или упражняване на правата си Потребителят може да изпрати имейл на адрес contact @ HanukeiiДа.

 

7. УСЛУГА ЗА ДОСТАВКА НА ДОМА

7.1 Териториалният обхват на продажбите през Магазина е изключително за територията на Европейския съюз, така че услугата за доставка ще бъде само за тази територия. Продуктите, закупени през Магазина, ще бъдат изпратени на посочения от Потребителя адрес за доставка, след като плащането бъде потвърдено, като максималният срок за доставка е тридесет (30) дни, установен по подразбиране в Закона.

 

7.2 Услугата за доставка на Hanukeii Извършва се в сътрудничество с различни логистични оператори с признат престиж. Поръчки няма да бъдат връчвани в пощенски кутии или в хотели или други непостоянни адреси.

 

7.3 Цената за доставка не е включена в цената на Продуктите. По време на придобиването на Продукта, Потребителят ще бъде информиран за точните разходи за доставка.

 

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1 Потребителят признава, че всички елементи на Магазина и всеки от Продуктите, информацията и материалите, съдържащи се в тях, марките, структурата, подбора, подреждането и представянето на тяхното съдържание и компютърните програми, използвани в отношенията с тях, са защитени от правата на интелектуална и индустриална собственост на Hanukeii или на трети страни и че Общите условия не му приписват по отношение на посочените права на индустриална и интелектуална собственост никакво друго право, освен тези, специално предвидени в същото.

 

8.2 Освен ако не е упълномощено от Hanukeii или в зависимост от случая от притежателите на съответните права на трети страни или освен ако това е законово разрешено, Потребителят не може да възпроизвежда, преобразува, променя, разглобява, ревизира инженер, разпространява, дава под наем, дава заем, предоставя на разположение или разрешава публичен достъп чрез всякаква форма на обществена комуникация на някой от елементите, посочени в предходния параграф. Потребителят трябва да използва материалите, елементите и информацията, до които получава чрез използването на Магазина само за собствени нужди, принуждавайки се да не извършва пряко или косвено търговска експлоатация на материалите, елементите и информацията, получени чрез същото.

 

8.3 Потребителят трябва да се въздържа от избягване или манипулиране на технически устройства, установени от Hanukeii или от трети страни в Магазина.

 

9. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

9.1 В съответствие със Закон 15/99 LOPD, ние Ви информираме, че Вашите лични данни и друга информация, предоставена чрез регистрационния формуляр, както и тази от извършените транзакции, ще бъдат включени и съхранявани във файл за обработка, собственост на Hanukeii, стига да не се иска отмяната му. Лечението ще бъде насочено към развитието и осъществяването на продажбата, персонализираното внимание на продуктите и услугите, които придобива, и подобряването на посоченото внимание, както и насърчаването на собствените продукти и услуги и тези на трети компании, свързани с Hanukeii.

По същия начин сте информирани, че вашите данни ще бъдат предоставени на асоциираните компании за посочените цели. Hanukeii Той ще третира тези данни с пълна конфиденциалност, като е единствен и изключителен получател на същите и няма да извършва възлагания или съобщения на трети страни, различни от посочените в действащите разпоредби.

Потребителят изрично разрешава сезирането, дори и чрез електронни средства, от Hanukeii и на гореспоменатите лица, на търговски комуникации и промоционални оферти и състезания. □ да, приемам.

 

9.2 Потребителят може по всяко време да упражнява правата за достъп, коригиране, възражение или анулиране чрез контакт Hanukeii, по имейл, адресиран до contact @ Hanukeii.com, като прикачите копие от вашия NIF или заместващ документ за самоличност.

9.3. Отговорите, отбелязани с * във формуляра за регистрация, са задължителни. Неотговорът ви ще попречи на закупуването на избраните продукти.

 

10. ПАРОЛИ

10.1       Hanukeii Това ще улесни използването на лични пароли за потребителя, който се регистрира като такъв на уебсайта. Тези пароли ще бъдат използвани за достъп до услугите, предоставяни чрез Уебсайта. Потребителят трябва да пази пароли под своя отговорност в най-строга и абсолютна конфиденциалност, като по този начин приема, колко щети или последствия от всякакъв вид произтичат от нарушаването или разкриването на тайната. От съображения за сигурност паролата за телематичен достъп до услугите, свързани с Уебсайта, може да бъде променяна по всяко време от потребителя. Потребителят се съгласява да уведоми Hanukeii незабавно всяко неоторизирано използване на вашата парола, както и достъп от неоторизирани трети страни до нея.

 

11. БИСКВИТКИ

11.1       Hanukeii използва бисквитки с цел подобряване на услугите си, улесняване на навигацията, поддържане на сигурността, проверка на самоличността на Потребителя, улесняване на достъпа до личните предпочитания и проследяване на тяхното използване на Магазина. Бисквитките са файлове, инсталирани на твърдия диск на компютъра или в паметта на браузъра в папката, предварително конфигурирана от компютърната операционна система на Потребителя, за да ви идентифицира.

 

11.2 Ако Потребителят не иска бисквитка да бъде инсталирана на твърдия му диск, той трябва да конфигурира програмата си за сърфиране в Интернет, за да не ги получава. По същия начин Потребителят може свободно да унищожи бисквитките. В случай, че Потребителят реши да деактивира бисквитките, качеството и скоростта на услугата могат да намалят и дори да загубят достъп до някои от услугите, предлагани в Магазина.

 

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези общи условия се уреждат от испанското законодателство. Всякакви противоречия, произтичащи от тълкуването или изпълнението, които могат да възникнат във връзка с валидността, тълкуването, изпълнението или разрешаването на този договор, ще бъдат предоставени на юрисдикцията и конкуренцията на съдилищата и трибуналите на град Мадрид, като се отказва всяка юрисдикция, която може да съответства на Потребителя, при условие че приложимото законодателство го позволява.