Връщане и право на отказ

Постъпления Hanukeii

 

1. Връща за производствени дефекти.

Потребителят може да се върне към HANUKEII, всеки продукт, който има производствен дефект. Като взема предвид естеството на договорените продукти, Потребителят ще разполага с период от един месец, с който да общува HANUKEII липсата на съответствие с тях. Ако този срок бъде превишен, всички щети ще бъдат поети от Потребителя.

За да формализира връщането, Потребителят трябва да се свърже HANUKEII в рамките на един месец до адрес за връзка @ hanukeii .com, като посочва продукта или продуктите, които трябва да бъдат върнати, прикрепяйки снимка и подробен списък на дефектите, открити в тях

веднъж HANUKEII получи съобщението от Потребителя, той ще Ви информира в рамките на 3-5 работни дни дали да върнете или не продукта. В случай, че връщането продължава, HANUKEII Той ще посочи на Потребителя начина за събиране или изпращане на дефектния продукт до техните офиси / складове.

Всеки продукт, който трябва да бъде върнат, трябва да се използва и с всичките му етикети, опаковки и, когато е подходящо, документация и оригинални аксесоарни елементи, които са приложени към него. Ако Потребителят не продължи по този начин, HANUKEII си запазва правото да откаже връщането.

След като продуктът бъде получен и дефектите са потвърдени, HANUKEII Това ще даде на потребителя възможността да замени продукта с друга с идентични характеристики, освен ако тази опция е обективно невъзможна или непропорционална на HANUKEII.

В случай, че поради липса на склад, друг продукт с идентични характеристики не може да бъде доставен, Потребителят може да избере да прекрати договора (тоест възстановяване на платените суми) или да поиска доставката на друг модел, който Потребителят избира доброволно.

Доставката на продукта с идентични характеристики или новия модел, който Потребителят избира, според случая, ще се извърши в следващите 3-5 работни дни от датата, на която HANUKEII Потребителят ще потвърди замяната на дефектния продукт или пратката на новия модел.

Замяната, изпращането на нов модел или прекратяването на договора няма да означава допълнителни разходи за Потребителя.   

Ако Потребителят прекрати договора, HANUKEII ще извърши възстановяването на цялата сума, платена на Потребителя за закупуване на дефектния продукт.

HANUKEII уведомява Потребителите, че срокът за връщане на изплатените суми ще зависи от начина на плащане, който Потребителят би използвал при закупуване на продукта.

2. Аз оттегляне.

В случай, че Потребителят не е доволен от получените по негова поръчка продукти, Потребителят, в съответствие с Общия закон за защита на потребителите и потребителите, ще разполага с период от четиринадесет (15) календарни дни, за да върне цялата сума от поръчката или, ако предпочитате, можете да върнете всеки от продуктите, съставляващи общата поръчка и всички без неустойка и без да е необходимо да посочвате причините.

Потребителят обаче трябва да поеме директните разходи за връщане към HANUKEII, независимо дали върнете поръчката изцяло или решите да върнете само част от продуктите в нея.

За да официализирате връщането, трябва да се свържете HANUKEII на адрес контакт @ hanukeii .com, чрез изпращане на попълнения формуляр за отказ, придружаващ настоящите Общи условия, като ПРИЛОЖЕНИЕ 1. След получаване на споменатото съобщение, HANUKEII Той ще посочи начина на изпращане на поръчката до нейните офиси или складове.

 

HANUKEII не носи отговорност за куриерската компания, която Потребителят наема да върне поръчката. В този смисъл HANUKEII препоръчва на Потребителя това изискайте куриерската компания да ви представи доказателство за доставка след като куриерът депозира продукта в офисите на HANUKEII, така че Потребителят да е наясно, че продуктът е бил доставен правилно до HANUKEIIHANUKEII не носи отговорност за адреса, на който Потребителят изпраща поръчката за връщане. Винаги трябва да е офисът ни в случая с Европа. Ако не сме имали потвърждение за доставка и потребителят не е представил разписка за доставка, HANUKEII няма да носи отговорност за загубата и потребителят ще трябва да предяви иск за транспортната компания, която е сключила договор.

Разходите за връщане на поръчката (като разходи за доставка чрез куриерски фирми) ще се поемат директно от Потребителя.

Продуктът трябва да се използва и с всичките му етикети, опаковки и, когато е подходящо, документация и оригинални аксесоарни елементи, които са приложени към него. Ако Потребителят не продължи по този начин или ако продуктът е претърпял някаква повреда, Потребителят приема, че продуктът може да понесе амортизация или HANUKEII връщането може да бъде отказано.

веднъж HANUKEII проверете дали поръчката е в добро състояние, HANUKEII ще продължи да връща общите суми, платени от Потребителя.

Ако Потребителят реши да върне поръчката изцяло, HANUKEII ще върне на Потребителя всички суми, които би платил и ако върне само някой от продуктите, ще бъде върната само частта, съответстваща на тези продукти.

HANUKEII уведомява Потребителите, че срокът за връщане на изплатените суми ще зависи от начина на плащане, който Потребителят би използвал при закупуване на продукта. Във всеки случай, HANUKEII ще върне платените суми възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на 14 календарни дни след датата на получаване на върнатия продукт.

 

Политика за продуктов обмен

HANUKEII не допуска промяната между продукт, закупен от Потребителя за друг продукт, който се предлага на Уебсайта.

В случай, че Потребителят иска да извърши промяната в даден продукт, той трябва да упражни правото си на отказ над същото, както е установено в точка 6.2, и впоследствие да закупи новия продукт, който иска.